Bent u op zoek naar iemand die professioneel en individueel advies geeft over voeding bij uw tak van sport, neem dan contact op met Diëtist Gorredijk.

Wat is sportdiëtetiek?

Intensief sport bedrijven stelt specifieke eisen aan de voeding. Natuurlijk is talent, training en motivatie van groot belang, maar daarnaast speelt wát en wannéér je eet tijdens je voorbereidingsperiode en op de wedstrijddag een belangrijke rol. Of je nu topsporter of recreatiesporter bent: de juiste voeding is van essentieel belang voor je uiteindelijke (top)sportprestatie. Diëtist Gorredijk kan hierbij helpen. Als erkend sportdiëtist kan Amber Boks een persoonlijk sportvoedingsadvies “op maat” maken volgens de laatste inzichten, passend bij de frequentie en intensiteit van je trainingen en wedstrijden.

Vergoeding & verwijzing

In het basispakket van de zorgverzekering is 180 minuten aan behandeling per jaar opgenomen. Dit valt altijd onder het eigen risico. Tevens kunnen er extra minuten opgenomen zijn in de aanvullende verzekering. Sinds 2020 kan iedereen zonder verwijzing terecht bij de diëtist, de voorwaarden verschillen echter enorm per zorgverzekeraar. Neem daarom voor het eerste consult altijd even contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of u aan deze voorwaarden voldoet.