Ketenzorg richt zich op mensen met diabetes mellitus, COPD en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (CVRM). Bij de behandeling hiervan zijn verschillende zorgverleners betrokken die de zorg voor jou met elkaar afstemmen.

Wat is ketenzorg?

Mensen met diabetes, een verhoogd cholesterol, verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten of COPD komen vaak voor een periodieke controle bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Deze zorg wordt vaak vergoed vanuit de Ketenzorg. Binnen deze ketenzorg kunnen andere disciplines of artsen worden ingezet. Zo ook de diëtist. Het voordeel hiervan is dat deze vergoeding buiten het eigen risico om gaat, maar ook dat er wordt geregistreerd in 1 overkoepelend systeem waardoor de samenwerking tussen alle zorgverleners gewaarborgd is.

Vergoeding

De ketenzorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en valt niet onder het eigen risico.